ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 ธ.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 ธ.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกเก็บขยะ ทะเบียน 81-3034 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ธ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ธ.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสะพานลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 พ.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าขนาน - ดอนบัวบก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 พ.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 พ.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านบางพระ เทอม 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48