ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำกระทงขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งฉากหลังเวทีประกวดนางนพมาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 ต.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ต.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 ก.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ก.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะสำหรับทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ก.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37