ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ม.ค. 2564
102 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
07 ม.ค. 2564
103 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
06 ม.ค. 2564
104 ประชาสัมพันธ์ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ม.ค. 2564
105 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
10 ธ.ค. 2563
106 เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2564 โครงการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
03 ธ.ค. 2563
107 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
25 พ.ย. 2563
108 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
24 พ.ย. 2563
109 ประกาศกำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
11 พ.ย. 2563
110 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
10 พ.ย. 2563
111 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
30 ต.ค. 2563
112 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
16 ต.ค. 2563
113 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
08 ต.ค. 2563
114 รับสมัครประกวดนางนพมาศ และกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
07 ต.ค. 2563
115 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2563
116 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
20 ก.ย. 2563
117 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
11 ก.ย. 2563
118 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
06 ก.ย. 2563
119 สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
02 ก.ย. 2563
120 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31