ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
04 ก.ย. 2551
562 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
06 ส.ค. 2551
563 โครงการอบรมเยาวชน พ้นภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1149
01 ส.ค. 2551
564 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
04 ก.ค. 2551
565 ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
25 มิ.ย. 2551
566 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขื่อนริมน้ำพร้อมศาลาจำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
529
11 มิ.ย. 2551
567 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
06 มิ.ย. 2551
568 การตรวจรับงานจ้างโครงการตกแต่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียรใหญ่(งวดที่ 1,งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
731
23 พ.ค. 2551
569 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
03 พ.ค. 2551
570 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
04 เม.ย. 2551
571 การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นและก่อสร้างแผงขายสินค้าตลาดสดเทศบาลหลังเก่า(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
536
18 มี.ค. 2551
572 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
14 มี.ค. 2551
573 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
06 มี.ค. 2551
574 การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นและก่อสร้างแผงขายสินค้าตลาดสดเทศบาลหลังเก่า(งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
652
27 ก.พ. 2551
575 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวค่าย(งวดที่ 1,งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
492
18 ก.พ. 2551
576 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและกำหนดราคากลางโครงการตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
18 ก.พ. 2551
577 รายชื่อบัญชีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเชีย ดาวน์โหลดเอกสาร
533
13 ก.พ. 2551
578 การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อประปา ม.9 ต.ท่าขนาน (งวดที่ 1,งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
680
11 ก.พ. 2551
579 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
07 ก.พ. 2551
580 การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นทางเท้าริมถนนสถลพลา งวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
524
07 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  29  |30|  |31