ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
615
04 ม.ค. 2553
522 โปรแกรมการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
28 ธ.ค. 2552
523 แบ่งสายการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
21 ธ.ค. 2552
524 ใบสมัครการแข่งขันเรือเพรียว ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
16 ธ.ค. 2552
525 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
14 ธ.ค. 2552
526 ชมรมเดิน -วิ่ง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เปิดรับสมาชิกใหม่
765
01 ธ.ค. 2552
527 กำหนดการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแข่งขันเรือเพรียว ดาวน์โหลดเอกสาร
584
30 พ.ย. 2552
528 การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
26 พ.ย. 2552
529 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
19 พ.ย. 2552
530 รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5 ด่วน
761
28 ต.ค. 2552
531 กำหนดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
27 ต.ค. 2552
532 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2552
671
12 ต.ค. 2552
533 เปิดรับสมัครการประกวดกระทง
729
12 ต.ค. 2552
534 สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
03 ต.ค. 2552
535 เชิญชวนการแข่งวิ่ง FUN RUN 4 กิโลเมตรในงานชักพระอำเภอเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
582
30 ก.ย. 2552
536 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อแนะนำดับไฟรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
688
10 ก.ย. 2552
537 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
574
10 ก.ย. 2552
538 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
04 ก.ย. 2552
539 อำเภอเชียรใหญ่เปิดบริการทำบัตร Smart Card ในวันเสาร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
620
10 ก.ค. 2552
540 รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
580
29 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27  |28|  |29|  |30|  |31