ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
795
22 ต.ค. 2553
502 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน
616
15 ต.ค. 2553
503 หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาและกำหนดการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
12 ต.ค. 2553
504 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
733
11 ต.ค. 2553
505 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
23 ก.ย. 2553
506 การรับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
788
08 ก.ย. 2553
507 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
802
26 ส.ค. 2553
508 ประกาศ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
881
16 ส.ค. 2553
509 รับสมัครพนักงานจ้าง
856
06 ส.ค. 2553
510 ข่าวจากสภาเทศบาลฯเชียรใหญ่ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
539
23 ก.ค. 2553
511 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ มีความประสงค์รับโอน นักวิชาการสุขาภิบาล 3 - 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
748
03 มิ.ย. 2553
512 กำหนดวันรับเงินเบี้ยความพิการประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
571
10 เม.ย. 2553
513 ข่าวจากสภาเทศบาลฯเชียรใหญ่ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
519
25 มี.ค. 2553
514 เปิดรับสมัครนักเรียน 3 ขวบ ประจำปี การศึกษา 2553
699
10 มี.ค. 2553
515 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
598
23 ก.พ. 2553
516 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
04 ก.พ. 2553
517 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2553
489
01 ก.พ. 2553
518 ข่าวจากสภาเทศบาลฯเชียรใหญ่ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
570
26 ม.ค. 2553
519 ด้วยเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ มีความประสงค์รับโอน พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
667
18 ม.ค. 2553
520 สรุปผลการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
598
04 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26  |27|  |28|  |29|  |30|  |31