ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
02 ก.พ. 2554
482 ข่าวจากสภาเทศบาลฯเชียรใหญ่ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
25 ม.ค. 2554
483 สรุปผลการแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
02 ม.ค. 2554
484 ตารางการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
28 ธ.ค. 2553
485 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
693
27 ธ.ค. 2553
486 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำปี 2554
512
25 ธ.ค. 2553
487 ประกาศเงินรางวัลฯ การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
24 ธ.ค. 2553
488 โปรแกรมการแบ่งสายเรือ การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
22 ธ.ค. 2553
489 ประกาศวันแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
21 ธ.ค. 2553
490 ประกาศเปลี่ยนระเบียบว่าด้วยการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
18 ธ.ค. 2553
491 ระเบียบการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จฯ ประจำปี 2554 พร้อมใบสมัครการแข่งขันเรือเพรียว ดาวน์โหลดเอกสาร
766
02 ธ.ค. 2553
492 ประกาศเงินรางวัลการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 8ปี 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
02 ธ.ค. 2553
493 ประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
30 พ.ย. 2553
494 ประกาศให้ประชาชนทราบการลดขั้นตอนการเสียภาษีประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
30 พ.ย. 2553
495 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรืองประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
23 พ.ย. 2553
496 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
23 พ.ย. 2553
497 ประกาศขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
789
02 พ.ย. 2553
498 ประกาศรับสมัครนางนพมาศและประกวดกระทง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
02 พ.ย. 2553
499 ข่าวจากสภาเทศบาลฯเชียรใหญ่ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
538
27 ต.ค. 2553
500 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ (รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
806
26 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31