ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกวดตั้งชื่อศาลาริมน้ำเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
543
28 ก.ย. 2554
462 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
637
16 ส.ค. 2554
463 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
616
02 ส.ค. 2554
464 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
747
26 ก.ค. 2554
465 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
23 ก.ค. 2554
466 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
675
17 มิ.ย. 2554
467 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
17 มิ.ย. 2554
468 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
17 มิ.ย. 2554
469 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ( เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๓-๕ จำนวน ๑ อัตรา) ดาวน์โหลดเอกสาร
879
03 มิ.ย. 2554
470 โครงการกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำปี 2554
565
22 เม.ย. 2554
471 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
640
13 เม.ย. 2554
472 โครงการรดนำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
552
04 เม.ย. 2554
473 ข่าวจากสภาเทศบาลฯเชียรใหญ่ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
677
28 มี.ค. 2554
474 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
07 มี.ค. 2554
475 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
559
01 มี.ค. 2554
476 ประกาศการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
551
23 ก.พ. 2554
477 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
628
18 ก.พ. 2554
478 ประกาศการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
823
16 ก.พ. 2554
479 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรือง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
09 ก.พ. 2554
480 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
02 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31