ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 * ด่วน * รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 (คนเก่าอยู่ระหว่างทำเรื่องย้าย)
594
24 พ.ย. 2554
442 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
669
24 พ.ย. 2554
443 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเหตุสาธารณสุขภัยทางโทรศัพท์สายด่วนของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
24 พ.ย. 2554
444 รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
23 พ.ย. 2554
445 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
23 พ.ย. 2554
446 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน ตอน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
437
22 พ.ย. 2554
447 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน ตอน ข้อพึงระวัง ดาวน์โหลดเอกสาร
465
17 พ.ย. 2554
448 รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ 2-4
755
03 พ.ย. 2554
449 ประกาศผลการประะกวดการตั้งชื่อศาลาริมน้ำเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
01 พ.ย. 2554
450 ประกาศด่วนเกี่ยวกับการประกวดกระทง
603
26 ต.ค. 2554
451 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
26 ต.ค. 2554
452 เปิดรับสมัครการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2554
852
25 ต.ค. 2554
453 เปิดรับสมัครการประกวดกระทง
604
25 ต.ค. 2554
454 รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดนางนพมาศและกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
758
25 ต.ค. 2554
455 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคกลาง
542
21 ต.ค. 2554
456 ชาวเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ปราบปลื้มใจ "รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม "
664
03 ต.ค. 2554
457 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
30 ก.ย. 2554
458 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
30 ก.ย. 2554
459 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
30 ก.ย. 2554
460 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
30 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31