ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 การปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
02 เม.ย. 2555
422 ประกาศฯรับสมัคร ส.ท.และนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
717
09 มี.ค. 2555
423 ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1486
09 มี.ค. 2555
424 ใบสมัครนายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1619
09 มี.ค. 2555
425 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
27 ก.พ. 2555
426 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
10 ก.พ. 2555
427 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
27 ม.ค. 2555
428 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1157
04 ม.ค. 2555
429 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
04 ม.ค. 2555
430 โปรแกรมตารางการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 (วันที่ 30-31ธันวาคม 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
652
27 ธ.ค. 2554
431 คู่เรือที่เข้าแข่งขัน ถ่ายทอดสด สทท.11 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
27 ธ.ค. 2554
432 งานประเพณีแข่งขันเรือเพรียว ครั้งทึ่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
680
16 ธ.ค. 2554
433 กำหนดการแถลงข่าว งานประเพณีแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
649
15 ธ.ค. 2554
434 งานประเพณีการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2555
773
08 ธ.ค. 2554
435 ใบสมัครและทะเบียนฝีพายเรือ งานประเพณีการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
08 ธ.ค. 2554
436 ประกาศเงินรางวัล การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
700
08 ธ.ค. 2554
437 ระเบียบการแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
627
08 ธ.ค. 2554
438 ประกาศให้ประชาชนทราบการลดขั้นตอนการเสียภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
02 ธ.ค. 2554
439 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
02 ธ.ค. 2554
440 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
02 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31