ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2555
1029
15 พ.ย. 2555
402 เปิดรับสมัครนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
09 พ.ย. 2555
403 เปิดรับสมัครการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
797
09 พ.ย. 2555
404 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
09 พ.ย. 2555
405 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
22 ต.ค. 2555
406 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
01 ต.ค. 2555
407 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
19 ส.ค. 2555
408 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
31 ก.ค. 2555
409 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
645
27 ก.ค. 2555
410 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน ตอน การจัดบริเวณที่ใช้เก็บสินค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
477
05 ก.ค. 2555
411 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน ตอน การป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 ก.ค. 2555
412 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน ตอน การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 ก.ค. 2555
413 คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
560
05 มิ.ย. 2555
414 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
503
31 พ.ค. 2555
415 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้เข้าฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
690
29 พ.ค. 2555
416 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
28 พ.ค. 2555
417 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
28 พ.ค. 2555
418 การแจ้งเหตุสาธารณภัยทางโทรศัพท์สายด่วนของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
08 พ.ค. 2555
419 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
765
21 เม.ย. 2555
420 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
03 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31