ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สููงขึ้นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
25 มิ.ย. 2557
342 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
22 พ.ค. 2557
343 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
25 เม.ย. 2557
344 การประชาคมจัดทำแผนสามปี (2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
445
04 มี.ค. 2557
345 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
28 ก.พ. 2557
346 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
439
18 ก.พ. 2557
347 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
27 ม.ค. 2557
348 สูจิบัตรการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1114
25 ธ.ค. 2556
349 ระเบียบการแข่งขันเรือ 13,16,30 ฝีพาย ดาวน์โหลดเอกสาร
497
20 ธ.ค. 2556
350 ประกาศแบ่งสายการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
20 ธ.ค. 2556
351 ระเบียบการแข่งขันเรือ 13,16,30 ฝีพาย ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ดาวน์โหลดเอกสาร
504
12 ธ.ค. 2556
352 ระเบียบการแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ดาวน์โหลดเอกสาร
493
11 ธ.ค. 2556
353 ประกาศรับสมัครเรือเพรียว ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
09 ธ.ค. 2556
354 ใบรับสมัครเรือเพรียว 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
09 ธ.ค. 2556
355 ประกาศฯการปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
481
04 ธ.ค. 2556
356 ประกาศฯ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
474
04 ธ.ค. 2556
357 ประกาศฯโครงสร้างราชการและการแบ่งส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
04 ธ.ค. 2556
358 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
22 พ.ย. 2556
359 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2557-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
08 พ.ย. 2556
360 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
466
04 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31