ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2558 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
363
03 ก.พ. 2558
322 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
29 ม.ค. 2558
323 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
28 ม.ค. 2558
324 เปิดรับสมัครการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558
476
17 พ.ย. 2557
325 ระเบียบการแข่งขันเรือ รุ่น 13 , 16 และ 30 ฝีพาย ดาวน์โหลดเอกสาร
458
17 พ.ย. 2557
326 ระเบียบการแข่งขันเรือ รุ่น 7 ฝีพาย ดาวน์โหลดเอกสาร
432
17 พ.ย. 2557
327 ประกาศเงินรางวัลการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
17 พ.ย. 2557
328 ใบสมัครการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
17 พ.ย. 2557
329 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
30 ต.ค. 2557
330 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
27 ต.ค. 2557
331 หลักเกณฑ์ ใบสมัคร นางนพมาศและกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
496
15 ต.ค. 2557
332 รับสมัครการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2557
511
14 ต.ค. 2557
333 รับสมัครการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ปี 57
416
14 ต.ค. 2557
334 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ชะลอการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลบ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
28 ส.ค. 2557
335 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
22 ส.ค. 2557
336 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
08 ส.ค. 2557
337 ประกาศฯ เรื่องการกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
06 ส.ค. 2557
338 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
06 ส.ค. 2557
339 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
24 ก.ค. 2557
340 *กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน*วันที่26-31กรกฎาคม 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
23 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31