ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
09 ธ.ค. 2558
302 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
08 ธ.ค. 2558
303 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
23 พ.ย. 2558
304 ประกาศคณะกรรมการฯตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
16 พ.ย. 2558
305 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
357
16 พ.ย. 2558
306 หลักเกณณ์กับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
10 พ.ย. 2558
307 งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
10 พ.ย. 2558
308 รับสมัครประกวดนางนพมาศ และรับสมัครประกวดกระทง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
10 พ.ย. 2558
309 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
337
28 ต.ค. 2558
310 กำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
321
28 ต.ค. 2558
311 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
28 ต.ค. 2558
312 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
925
07 ต.ค. 2558
313 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
01 ต.ค. 2558
314 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
24 ส.ค. 2558
315 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
10 ส.ค. 2558
316 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
28 ก.ค. 2558
317 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน ตอน ทำอย่างไรเมือเกิดแก๊สรั่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
481
08 มิ.ย. 2558
318 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
18 พ.ค. 2558
319 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
27 เม.ย. 2558
320 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้) ดาวน์โหลดเอกสาร
433
08 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31