ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
26 ต.ค. 2559
282 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
06 ต.ค. 2559
283 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
03 ต.ค. 2559
284 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
27 ก.ย. 2559
285 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
23 ส.ค. 2559
286 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
10 ส.ค. 2559
287 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่องราคากลางปรับปรุงสายชลประทาน (ช่วงต้นและปลายทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
337
01 ส.ค. 2559
288 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
27 ก.ค. 2559
289 หลักการเข้าพักโรงแรมและอาคารสูงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
08 ก.ค. 2559
290 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
30 พ.ค. 2559
291 ประกาศผลสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
25 พ.ค. 2559
292 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
18 พ.ค. 2559
293 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ฯตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
12 พ.ค. 2559
294 ประกาศเทศบาลฯรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
20 เม.ย. 2559
295 แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
09 มี.ค. 2559
296 ขอเชิญร่วมทำประชาคมชุมชน จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
359
07 มี.ค. 2559
297 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2559 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
336
29 ก.พ. 2559
298 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
25 ก.พ. 2559
299 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
26 ม.ค. 2559
300 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31