ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
28 มี.ค. 2560
262 จัดซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด Hot Mixed จำนวน 100 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
304
27 มี.ค. 2560
263 หลักการเข้าพักโรงแรมและอาคารสูงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
23 มี.ค. 2560
264 จ้างติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าและโคมไฟรูปหงส์ จำนวน 13 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
287
06 มี.ค. 2560
265 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างระจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
02 มี.ค. 2560
266 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างระจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
02 มี.ค. 2560
267 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
02 มี.ค. 2560
268 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
28 ก.พ. 2560
269 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
25 ก.พ. 2560
270 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างระจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
03 ก.พ. 2560
271 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
01 ก.พ. 2560
272 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
27 ม.ค. 2560
273 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
17 ม.ค. 2560
274 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3034 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
17 ม.ค. 2560
275 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างระจำเดือธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
05 ม.ค. 2560
276 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
304
04 ม.ค. 2560
277 กายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
30 ธ.ค. 2559
278 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างระจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
02 ธ.ค. 2559
279 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
25 พ.ย. 2559
280 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างระจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
02 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31