ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 เม.ย. 2565
2 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 เม.ย. 2565
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ6เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 เม.ย. 2565
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 เม.ย. 2565
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 เม.ย. 2565
6 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 มี.ค. 2565
7 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 มี.ค. 2565
8 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 มี.ค. 2565
9 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 มี.ค. 2565
10 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 ก.พ. 2565
11 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ก.พ. 2565
12 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ก.พ. 2565
13 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ก.พ. 2565
14 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ม.ค. 2565
15 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 ม.ค. 2565
16 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 ม.ค. 2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำมาใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
14 ม.ค. 2565
18 ประชุมชี้แจงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ม.ค. 2565
19 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ม.ค. 2565
20 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31