ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน