ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำมาใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน