ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 ต.ค. 2562
3 รับสมัครประกวดนางนพมาศ และ กระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 ต.ค. 2562
4 ประกาศรับโอนพนักงานฯปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ก.ย. 2562
6 ประกาศฯรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ(กรณีเกษียณราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ส.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศแก้ไขชื่องานในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ส.ค. 2562
8 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.ค. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕63) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ก.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44